งานนิคม

WHA E-Job Market

พบกับตลาดนัดแรงงานออนไลน์ครั้งแรกในอีสเทิร์นซีบอร์ด

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแรงงานในหลายอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันมีธุรกิจที่ดำเนินการและเติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมมองหาผู้มาร่วมงานด้วยหลายอัตรา

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และ คนในชุมชนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก หรือ EEC WHA Group จึงได้จัด WHA E-Job Market ขึ้น โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่เปิดรับ และในขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์กลางในการรับฝากประวัติงาน โดยผู้ที่กำลังว่างงานสามารถกรอกใบสมัครฝากประวัติงาน และ บริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group สามารถมาคัดเลือกผู้สมัครได้

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจให้ประชาสัมพันธ์เปิดรับพนักงาน กรุณาส่งรายละเอียดตำแหน่งงานมาที่ jobpool@wha-industrialestate.com

สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานและอยากฝากประวัติเพื่อสมัครงาน สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://www.wha-industrialestate.com/th/job-pool/application-form

ระยะทางจากนิคมอุตสาหกรรมของเรา