นิคมอุตสาหกรรมของเรา

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ดินนิคมอุตสาหกรรมและที่ดินสร้างโรงงาน รวมถึงโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูป พร้อมด้วยบริการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร

ระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากมีการก่อตั้งศูนย์ปิโตรเคมีแห่งชาติที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง การสร้างท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี รวมทั้งมีการลงทุนทางพลังงาน โรงกลั่น ทางหลวง การคมนาคม ระบบการสื่อสาร ทรัพยากรทางมนุษย์ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์จากหลากหลายชาติ ซึ่งผลิตสินค้าสู่ตลาดกว่า 130 ประเทศ เป็นสถานที่ตั้งที่ดึงดูดการลงทุนมูลค่ามหาศาลจากทั่วโลก ในการนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย

13 นิคมอุตสาหกรรม

เรามีนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั้งหมด


71,800 ไร่

(28,360 เอเคอร์, 11,500 เฮคเตอร์)

พื้นที่ส่วนใหญ่ของนิคมอุตสาหกรรมของ WHA ID ตั้งอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

นิคมอุตสาหกรรมของ WHA ID มีพื้นที่จัดสรรค์ในแบบกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม โดยประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกทั้งยังมีเขตปลอดอากร 4 แห่งก็รวมอยู่ในพื้นที่นี้ด้วย

ตั้งแต่ปี 2530 WHA ID เริ่มพัฒนาพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) และ นิคม อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และ 2 รวมถึง นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 4 แห่ง เป็นนิคมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย บริษัทยานยนต์ชั้นนำหลายบริษัทต่างมาลงทุน ณ นิคมแห่งนี้ ได้แก่ ฟอร์ด มาสด้า เกรท วอลล์ มอเตอร์ ซูซูกิ เอสเอไอซีมอเตอร์เพื่อผลิตรถยนต์เอ็มจีสัญชาติอังกฤษ บีวายดี และฉางอัน รวมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กว่าอีก 331 รายจากทั่วโลกด้วย นอกจากนี้ยังมีนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ที่เป็นสถานที่ตั้งสำคัญของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ที่ WHA ID เราดูแลเรื่องสาธารณูปโภค และบริการด้านอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้า ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถใส่ใจกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่

นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงงานสำเร็จรูปในประเทศไทย

กรุณาโทร 662-719-9555 อีเมล์: marketing@wha-group.com เพื่อนัดหมายวันเวลาเข้าชมนิคมอุตสาหกรรมของเรา