นิคมอุตสาหกรรมของเรา

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ดินนิคมอุตสาหกรรมและที่ดินสร้างโรงงาน รวมถึงโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูป พร้อมด้วยบริการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร

ระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากมีการก่อตั้งศูนย์ปิโตรเคมีแห่งชาติที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง การสร้างท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี รวมทั้งมีการลงทุนทางพลังงาน โรงกลั่น ทางหลวง การคมนาคม ระบบการสื่อสาร ทรัพยากรทางมนุษย์ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์จากหลากหลายชาติ ซึ่งผลิตสินค้าสู่ตลาดกว่า 130 ประเทศ เป็นสถานที่ตั้งที่ดึงดูดการลงทุนมูลค่ามหาศาลจากทั่วโลก ในการนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย

พื้นที่ส่วนใหญ่ของนิคมอุตสาหกรรมของ WHA ID ตั้งอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

เรามีนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั้งหมด

11+ นิคมอุตสาหกรรม

พื้นที่รวมกันทั้งสิ้น

48,897 ไร่

หรือ 19,332 เอเคอร์ หรือ 7,824 เฮคเตอร์

นิคมอุตสาหกรรมของ WHA ID มีพื้นที่จัดสรรค์ในแบบกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม โดยประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกทั้งยังมีเขตปลอดอากร 4 แห่งก็รวมอยู่ในพื้นที่นี้ด้วย

ตั้งแต่ปี 2530 WHA ID เริ่มพัฒนาพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) และ นิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และ 2 นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 3 แห่งนี้เป็นนิคมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย บริษัทยานยนต์ชั้นนำหลายบริษัทต่างมาลงทุน ณ นิคมแห่งนี้ ได้แก่ ฟอร์ด มาสด้า จีเอ็ม ซูซูกิ และเอสเอไอซีมอเตอร์เพื่อผลิตรถยนต์เอ็มจีสัญชาติอังกฤษ รวมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กว่าอีก 272 รายจากทั่วโลกด้วย นอกจากนี้ยังมีนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ที่เป็นสถานที่ตั้งสำคัญของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ที่ WHA ID เราดูแลเรื่องสาธารณูปโภค และบริการด้านอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้า ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถใส่ใจกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่

นิคมอุตสาหกรรมของ WHA ID ที่ได้ดำเนินการ 9 แห่ง จาก 11 แห่ง ตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และยังมีนิคมอุตสาหกรรมอีก 3 แห่งอยู่ระหว่างการพัฒนา รวมแล้วมีพื้นที่อุตสาหกรรมกว่า 48,000 ไร่ และที่ดินที่พร้อมขาย ประมาณ 10,000 ไร่

นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงงานสำเร็จรูปในประเทศไทย

กรุณาโทร 662-719-9555 อีเมล์: marketing@wha-group.com เพื่อนัดหมายวันเวลาเข้าชมนิคมอุตสาหกรรมของเรา