คลังสินค้าสำเร็จรูป

เนื่องด้วยความต้องการบริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้ากำลังขยายตัว และยังมีความซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ดับบลิวเอชเอ จึงเห็นโอกาสในการพัฒนาคลังสินค้าให้เช่าซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกด้าน ดังนั้น เราจึงภูมิใจนำเสนอ ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 280 ไร่ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 331 อันเป็นทำเลดีเยี่ยม ห่างจากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และ นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของ ดับบลิวเอชเอเพียง 20 กิโลเมตร ซึ่ง ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 มีให้เลือกทั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตปลอดอากร

นอกเหนือจาก ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 พร้อมให้เช่าแล้ว ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปลอดอากรของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 บนทางหลวงหมายเลข 3138 เป้าหมายหลักคือเพื่อให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และลูกค้ารายอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรม ของ WHA ID

ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 3 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 บนทางหลวงหมายเลข 3138 ตรงข้ามกับ ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเพียง 27 กิโลเมตร คลังเก็บสินค้า ดับบลิวเอชเอในพื้นที่ทั่วไปมีเนื้อที่ 81,000 ตารางเมตร และบริการให้เช่าเท่านั้น

ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) แนวชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง พร้อมให้เช่าแล้ว

พื้นที่คลังสินค้าให้เช่าของ ดับบิลวเอชเอจะสามารถตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ให้บริการโลจิสติกส์และลูกค้าจากอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง และภาคการอุตสาหกรรมอื่นๆ

นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลังสินค้าสำเร็จรูปในประเทศไทย

กรุณาโทร 662-719-9555 อีเมล์: marketing@wha-group.com เพื่อนัดหมายวันเวลาเข้าชมนิคมอุตสาหกรรมของเรา