งานในนิคม

การประกาศรับพนักงานไม่มีค่าใช้จ่าย หากเป็นลูกค้าของดับบลิวเอชเอ

บริการจัดหางาน ดับบลิวเอชเอ

การรับพนักงานทั้งในและรอบๆ พื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ด ไม่มีที่ไหนง่ายเท่านี้อีกแล้ว!

ดับบลิวเอชเอ มีศูนย์จัดหางาน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 และในพลาซ่าที่ 1 และ 2 ของ ESIE และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) สำหรับการประกาศรับพนักงาน การประกาศรับพนักงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากเป็นลูกค้าของดับบลิวเอชเอ

ศูนย์จัดหางาน และศูนย์บริการเสริม ดับบลิวเอชเอ ที่พลาซ่า 1 ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ยังเป็นที่รับใบสมัครงานสำหรับคนที่กำลังมองหางานทำอีกด้วย บริษัทที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ สามารถดูใบสมัครได้จากฐานข้อมูล

บริการจัดหางาน ดับบลิวเอชเอเป็นบริการล่าสุด นอกเหนือไปจากการประกาศรับพนักงานบนเว็บไซต์ของดับบลิวเอชเอ เว็บไซต์ของดับบลิวเอชเอ เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งที่นักศึกษาอาชีวะและเทคนิคทั่วประเทศเข้าไปหาตำแหน่งงาน

กรุณาส่งเอกสารประกาศรับพนักงานเป็น Microsoft office file (word, excel, powerpoint) มาที่ jobpool@wha-industrialestate.com (สำหรับฝากประกาศรับสมัครงานเท่านั้น)

SEND JOB ANNOUNCEMENT

แผนที่ตั้ง