สาธารณูปโภค

การบริการจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบ

การบริการจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบส่วนใหญ่ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 8 แห่ง ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในการจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบ และมีกำลังการผลิต 281,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ขยายกำลังการผลิตและจำหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการบำบัดน้ำเสียเพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถควบคู่ไปกับการลงทุนของ WHA Industrial Development ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.wha-up.com
ข้อมูลเพิ่มเติม

การบริหารบำบัดน้ำเสีย

การบริหารบำบัดน้ำเสียที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ดำเนินการโดย บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วได้มาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดก่อนนำออกสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของแต่ละนิคมอุตสาหกรรม น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือนำมารีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ ซึ่งการบริหารบำบัดน้ำเสียจากทุกนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ รวมทั้งหมดประมาณ 117,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารบำบัดน้ำเสีย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.wha-up.com
ข้อมูลเพิ่มเติม

พลังงาน

Image

ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สามารถมั่นใจได้ว่าแหล่งจ่ายไฟในนิคมฯ มีเสถียรภาพ เนื่องจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งหมด 13 แห่งและโรงไฟฟ้าไอพีพีในนิคมอุตสาหกรรมและรอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรม ทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าพลังงานไฟฟ้าในนิคมฯสามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่อง

เครือข่ายโทรคมนาคม

Image

เครือข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูงพิเศษ (Ultra High Speed Telecommunications Network): บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมโดยใช้ระบบ Fiber To The Factory (FTTF) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการ FTTF ในนิคมอุตสาหกรรม

ถนนและทางเข้า

Image

ระบบถนนของนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 12 แห่ง ของดับบลิวเอชเอ ส่วนใหญ่ ถนนหลักมีช่องทางการจราจร 4 ช่องทาง และถนนรอง 2 ช่องทางการจราจร กว้าง 25 ถึง 45 เมตร คอนกรีตเสริมเหล็กและยางมะตอยผสม

ท่อส่งแก๊ส

Image

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งกัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที แนเชอรัล แก๊ส ดิสทรีบิวชั่น จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 51 และ ร้อยละ 49 ตามลำดับ บริษัทร่วมทุนใหม่นี้จะเริ่มลงทุนในการก่อสร้างโครงข่ายท่อนำแก็ส เพื่อการใช้ในอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (WHA ESIE 2) และตามด้วย นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (WHA ESIE 4) และจะก่อสร้างท่อนำแก๊สในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 4 แห่งในจังหวัดระยอง ชลบุรี และ สระบุรี ในอนาคต

บริการท่อนำแก๊ส

Image

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทในเครือของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ให้บริการท่อนำแก๊สให้เช่าเพื่อใช้ในการขนถ่ายวัตถุดิบเคมีตั้งต้น แก๊สสำหรับการอุตสาหกรรม ไอน้ำ และความต้องการอื่นๆ โกลว์ เอสพีพีวัน โรงงานผลิตไฟฟ้าแบบโคเจนเนอเรชั่นระบบ 125 เมกะวัตต์ ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก ซึ่งจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำให้ลูกค้า นอกจากนี้ ระบบของปตท. ซึ่งมีกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำด้วย

บริการพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop

Image

บริการพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop โดย บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) เป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าจากการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนอาคารของคลังสินค้าและโรงงานในเครือ ดับบลิวเอชเอ และยังมุ่งพัฒนาแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นนี้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมทุกราย ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของเรา บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจร โดยไม่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า และยังช่วยลดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานโปรดไปที่ http://www.wha-up.com

ข้อมูลเพิ่มเติม