บริการด้านอุตสาหกรรม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัทในเครือ WHA ID ให้บริการด้านการออกแบบ การดูแลการก่อสร้าง และการบริหารโครงการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทในเครือ WHA ID ให้บริการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการส่งสารเคมี ไอน้ำ และแก๊สสำหรับอุตสาหกรมผ่านท่อนำส่ง สำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมหนัก

บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์สยาม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์

ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ที่นี่เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง ISO 9001 และ 14001 ว่ามีแหล่งทิ้งขยะที่ไม่ปล่อยสารพิษ