บริการด้านอุตสาหกรรม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัทในเครือ WHA ID ให้บริการด้านการออกแบบ การดูแลการก่อสร้าง และการบริหารโครงการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทในเครือ WHA ID ให้บริการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการส่งสารเคมี ไอน้ำ และแก๊สสำหรับอุตสาหกรมผ่านท่อนำส่ง สำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมหนัก

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอนเนค จำกัด

บริษัทในเครือ WHA ID ให้บริการด้านการสื่อสาร โดยได้ติดตั้งระบบการสื่อสารใยแก้ว ภายในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA ทั้งหมด เพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อย่างไร้รอยต่อและส่งเสริมการทำงานภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์สยาม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์

ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ที่นี่เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง ISO 9001 และ 14001 ว่ามีแหล่งทิ้งขยะที่ไม่ปล่อยสารพิษ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและพลังงานชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งให้บริการอย่างครบวงจร เช่น การผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โซลาร์รูฟท็อป เอเนอร์ยี การผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม และ อื่นๆ อีกทั้งยังมีศูนย์ตรวจสอบและควบคุมสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์

ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 (WHANGD2)

บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (“Gulf WHA MT”) เปิดโครงการท่อจัดจำหน่าย และค้าปลีกก๊าซธรรมชาติใน นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งสามารถรองรับการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติได้ถึง 2,000,000 ล้านบีทียูต่อปี ซึ่งเป็นการเตรียมรองรับความต้องการพลังงานของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อย่างต่อเนื่อง

ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 (WHANGD4)

บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (“Gulf WHA MT”) เปิดโครงการท่อจัดจำหน่าย และค้าปลีกก๊าซธรรมชาติใน นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งสามารถรองรับการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติได้ถึง 2,000,000 ล้านบีทียูต่อปี ซึ่งเป็นการเตรียมรองรับความต้องการพลังงานของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อย่างต่อเนื่อง

โครงการชลบุรี คลีน เอเนอร์ยี

โครงการชลบุรี คลีน เอเนอร์ยี (Chonburi Clean Energy- CCE) คือโรงงานไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมซึ่งใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้โดยตรง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) ในจังหวัดชลบุรี โรงงานนี้เป็นการลงทุนร่วมระหว่าง บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทสุเอซ (SUEZ) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2560 และจะเริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2562

โครงการชลบุรี คลีน เอเนอร์ยี จะเป็นโรงงานไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกำลังการผลิตขนาด 8.63 เมกะวัตต์ตามข้อตกลงการซื้อขายพลังงาน (power purchase agreement- PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่าการลงทุนในโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาท หรือประมาณ 57 ล้านเหรียญสหรัฐ

บริษัท เจเอฟอี เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่นจากประเทศญี่ปุ่นได้นำเทคโนโลยีมาตรฐานขั้นสูงในการกำกัดขยะด้วยวิธีการเผาขยะมาใช้ในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า จึงปลอดภัยและยังเป็นวิธีการที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม