นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์นำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ (SMART ECO Industrial Estates) ซึ่งช่วยสนับสนุนในด้านการผลิตของโรงงาน โลจิสติกส์ และธุรกิจอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์นำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ (SMART ECO Industrial Estates) ซึ่งช่วยสนับสนุนในด้านการผลิตของโรงงาน โลจิสติกส์ และธุรกิจอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น

นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ ของดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ ยังใช้ได้ระบบอัจฉริยะในการดูแลจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การติดตั้งระบบเฝ้าระวังระดับน้ำ และส่งสัญญาณเตือนเมื่อจะเกิดน้ำท่วม อีกด้านหนึ่งที่สำคัญคือ การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ได้ศึกษามาและนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เช่น ระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะ

Central Control Center

Traffic Control Center

Security System (Closed Circuit TV)

Envi Watch Center (EMC^2) Water Discharge Quality Air Quality and Rainfall

Water Treatment Plant Control Center

Wastewater Treatment Plant Control Center

 

ใบประกาศรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (WHA IER) ได้รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart IE) ประเภทเมืองใหม่อัจฉริยะ (New City) ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย หน่วยงานภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ในฐานะที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

การมอบใบประกาศนี้มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

 

สาธารณูปโภคอัจฉริยะ

ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์มุ่งนำโซลูชั่นและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้าในวงกว้างขึ้น

บริษัทฯ ได้นำอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) มาใช้เพื่อให้ข้อมูล ณ เวลาจริงซึ่งประกอบด้วย การใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม น้ำเพื่ออุตสาหกรรม กระบวนการผลิต แผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมออนไลน์ ระบบบริหารไฟฟ้าสมาร์ทกริด การบริหารขยะและของเสีย และการบริหารสาธารณูปโภคต่างๆ

การป้องกันดูแลสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์ควบคุมของนิคมอุตสาหกรรมที่มีการนำระบบอัจฉริยะต่างๆมาใช้ ช่วยควบคุมคุณภาพอากาศและการบำบัดน้ำเสียออนไลน์ สำหรับการบริการไฟฟ้า บริษัทลงนามในบันทึกความเข้าใจกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการต่างๆ ด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานซึ่งจะนำมาใช้ในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

การปฏิวัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะนั้นพร้อมที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมทั่วโลกเชื่อมโยงกันและต้องอาศัยเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบสารสนเทศมากขึ้น

ดับบลิวเอชเอลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรวมถึงใยแก้วนำแสง (FTTx) ศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายเพื่อสนับสนุนธุรกิจทุกประเภท นอกจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารแล้ว บริษัทยังมีบริการโซลูชั่นด้านดิจิทัลที่หลากหลาย เช่น บริการเอาท์ซอร์สด้านไอที ระบบกล้องวงจรปิดบนคลาวด์ (VMS-Video Management Service) บริการโทรศัพท์ด้วยเทคโนโลยี IP-PBX บริการคอลเซ็นเตอร์ ระบบอีเมล การพัฒนาเว็บไซต์ ไฟร์วอล ระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดเก็บข้อมูล ระบบกู้คืนข้อมูล ตลอดจนบริการให้เช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และระบบควบคุมการเข้าถึง