ให้การลงทุนและการหาแหล่งทุนที่ยืดหยุ่น
รวมทั้งช่องทางการขยายพื้นที่ไปยังอาคารที่ใหญ่ขึ้น
ดับบลิวเอชเอภาคภูมิใจที่ได้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการคลังสินค้า