บริการอื่นๆ

การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

พนักงานดับเพลิงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 6 แห่ง พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานรักษาความปลอดภัยพร้อมปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน

Image
Image

ความช่วยเหลือด้านการแพทย์

มีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์พร้อมปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เจ้าหน้าที่มาจากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ศูนย์บริการเสริมสำหรับลูกค้าในนิคม ดับบลิวเอชเอ (VAS)

ศูนย์บริการเสริมสำหรับลูกค้าในนิคม ดับบลิวเอชเอ (VAS) ให้บริการเสริมหลากหลายประเภท ได้แก่การดำเนินการก่อนและหลังการจัดตั้งธุรกิจ และการจัดเตรียม บริการอื่นๆ จาก VAS ได้แก่การให้แหล่งข้อมูลและการประสานงานในการก่อสร้างอาคาร การตกแต่งภายในสำนักงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม การขนส่ง การจัดระเบียบด้านอุตสาหกรรม การจัดแต่งสวน บริการทำความสะอาด การดูแลสุขภาพและที่พักสำหรับผู้บริหาร ฯลฯ

อ่านต่อ

ศูนย์ฝึกอบรม และ Business Center

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ทั้ง 6 แห่ง มีห้องประชุมหลายห้อง และสถานที่ฝึกอบรมให้ใช้ อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องทำงานส่วนตัว และห้องประชุม อุปกรณ์ฉายภาพ ระบบการอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ สถานจัดฝึกอบรม และห้องประชุมผ่านวีดีโอ

ห้องประชุม

Image

ห้องประชุมสยาม ฟู้ด เอ็กเซคูทีฟ

ห้องประชุมขนาดใหญ่ พื้นที่ 144 ตารางเมตร รองรับได้ 40 ถึง 70 คน มีอุปกรณ์พื้นฐานพร้อมใช้งาน

Image

ห้องประชุมสยาม ฟู้ด บิสซิเนส

บริการการประชุมผ่านวิดีโอ บริการการประชุมผ่านวิดีโอ โพลีคอม

Image

ห้องประชุมดับบลิวเอชเอ

มีพื้นที่ 80 ตารางเมตร สามารถรองรับได้สูงสุด 40 คน มีอุปกรณ์พื้นฐาน

ห้องคอมพิวเตอร์ ดับบลิวเอชเอ บีแอนด์ซี

ห้องคอมพิวเตอร์มีพื้นที่ 40 ตารางเมตร รองรับได้ 15 คน

อุปกรณ์พื้นฐานและมีการให้บริการในห้องคอมพิวเตอร์

  • * จอโทรทัศน์และวีซีอาร์ * กระดานไวท์บอร์ดและหน้าจอ
  • * กระดานฟลิปชาร์ต * เครื่องฉายเหนือศีรษะ
  • * ระบบเสียง * ไมโครโฟน

ศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ

ดับบลิวเอชเอ ร่วมมือกับคณะกรรมการอาชีวศึกษาและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิคขั้นพื้นฐานและขั้นกลางให้แก่พนักงานของลูกค้าและบุคคลทั่วไป

อ่านต่อ

พลาซ่าของนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด

พลาซ่าของนิคมอุตสาหกรรมมีธนาคาร ร้านค้าสะดวกซื้อหลายแห่ง ร้านอาหาร และพื้นที่ให้เช่าสำหรับบริการด้านกฎหมาย บัญชี และด้านการสนับสนุนต่างๆ

Image
Image
Image
Image

WHA Connect

WHA Connect ผู้ให้บริการโครงข่าย FTTX ใต้ดิน แต่เพียงผู้เดียวในนิคมอุตสาหกรรมของ ดับบลิวเอชเอ โดยได้ออกแบบและวางเครือข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้ดินที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอทุกแห่ง เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบการสื่อสารให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งตอบสนองความต้องการทางด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับความต้องทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพ ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

WHA Connect เข้าใจดีว่าการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานและการสื่อสารของธุรกิจในปัจจุบัน WHA Connect จึงได้พัฒนาและวางระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงใต้ดิน สำหรับให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอกชนต่างๆ (ISP) สามารถเข้ามาให้บริการกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยการเชื่อมต่อสายสัญญาจากภายนอกเข้ากับ Node และโครงข่ายที่ WHA Connect ได้จัดเตรียมไว้ อย่างครอบคลุม เพื่อการส่งต่อข้อมูลที่ราบรื่นและปลอดภัย

ค้นหารายชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอเพิ่มเติมโดยติดต่อทีมบริการเสริม (VAS) ของเรา

P2P FTTX

P2P FTTX หรือ Point-to-Point Fiber to the X เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลที่สะดวก โดย WHA Connect ที่ให้บริการโดยตรงกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสำนักงานตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป โดยมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียง ผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสงใต้ดินของ WHA Connect ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต

สัมผัสอนาคตแห่งการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว ปลอดภัยที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอด้วยบริการ FTTX ติดต่อ WHA Connect วันนี้เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Image