รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เพราะดับบลิวเอชเอ ทุ่มเทให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและยังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ จึงได้รับรางวัลการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น EIA จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ 9001:2000 และจัดอยู่ในกลุ่ม “ยอดเยี่ยม” ด้านกำกับดูแลกิจการในรายงานกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2009, 2010, 2011 และ 2012

2020
 • AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2020 for 11 Consecutive Years (Platinum Level)
 • WHA Industrial Estates Receive Six Eco Industrial Town Awards
 • WHA Tower won Asia Pacific Property Awards
 • WHA Group’s Clean Water for Planet Project Receives FIABCI -Thai Prix D' Excellence Award 2020
2020
2019
 • “2019 AMCHAM CSR Excellence for 10 consecutive years (Platinum Level)” and “2019 People Choice” Awards
 • WHA Group Chairman Honored with Bangkok University Alumni Award
 • WHA Industrial Estate Rayong receives recognition as smart industrial estate
2019
2018
 • AMCHAM CSR 2018 (Excellence Gold Level 9 Years Recognition Award)
 • EIA Monitoring Awards
 • Eco Industrial Town Award
 • WHA Group Chairman Receives Outstanding Asean Women Entrepreneurs 2018 Award
 • WHA Group Chairman Honored With Mahidol Thayakorn Award 2018
2018
2017
 • WHA Group Receives 2017 Frost & Sullivan Thailand Excellence Award
 • WHA Corporation PCL Named Thailand TOP Company Awards 2017
 • AMCHAM CSR 2017 (Excellence Gold Level 8 Years Recognition Award)
2017
2016
 • AMCHAM CSR 2016 (Gold Level 7 Years Recognition and Creative Partnership Designation Award)
 • WHA received the Frost & Sullivan Thailand Excellence Award, in the “Warehouse Development Company” Category
 • Group CEO of WHA Receives APEA Woman of the Year Award 2016
 • WHA Group CEO Wins Quality Person of the Year 2016 Award
 • WHA Group Among Asia’s Most Trusted Brand 2016
2016
2015
 • CSR-DIW Awards by Department of Industrial Works
 • AMCHAM CSR 2015 (Gold Level 6 Years Recognition and Creative Partnership Designation Award)
 • TMA-SASIN Management Excellence Award
2015
2014
 • CSR-DIW Awards by Department of Industrial Works
 • EIA Monitoring Awards
 • CSR Recognition 2014 Award (SET)
 • AMCHAM CSR 2014 (Gold Level 5 Years Recognition)
2014
2013
 • “Excellent” Award in Corporate Governance Recognition of Thai Listed Companies
 • CSR-DIW Awards by Department of Industrial Works
 • AMCHAM CSR 2013 (Silver Level 4 Years Recognition)
 • CSRI Recognition Award, SET
2013
2012
 • “Excellent” Award in Corporate Governance Recognition of Thai Listed Companies
 • CSR-DIW Awards by Department of Industrial Works
 • EIA Monitoring Awards
 • AMCHAM CSR 2012 (Silver Level 3 Years Recognition)
 • Drug-Free Industrial Estates Certificate
2012
2011
 • “Excellent” Award in Corporate Governance Recognition of Thai Listed Companies
 • AMCHAM CSR Excellence Recognition
 • CSR-DIW Awards by Department of Industrial Works
 • EIA Monitoring Awards
2011
2010
 • “Excellent” Award in Corporate Governance Recognition of Thai Listed Companies
 • Austcham Best Services Company Awards
 • AMCHAM CSR Excellence Recognition
 • CSR-DIW Awards by Department of Industrial Works
2010
2009
 • “Excellent” Award in Corporate Governance Recognition of Thai Listed Companies
 • Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
2009
2008
 • CNBC Asia Pacific Property Awards 2008
2008
2004
 • ISO 9001: 2008
2004
2002
 • ISO 14001
2002