การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศไทย

บริษัทชั้นนำของประเทศไทย ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค พลังงาน และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินสำหรับสร้างโรงงาน

นิคมอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ หรือ WHA ID พัฒนานิคมอุตสาหกรรมมากกว่า 13 แห่ง เป็นพื้นที่กว่า 71,800 ไร่ (28,360 เอเคอร์ หรือ 11,500 เฮคเตอร์) มีโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าให้เช่า รวมพื้นที่กว่า 875,000 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และลูกอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมเป็น 886 ราย ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 33.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม

โรงงานสำเร็จรูป

โรงงานสำเร็จรูปให้เช่าของดับบลิวเอชเอมีขนาดตั้งแต่ 500 ถึง 1,000 ตารางเมตร สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของนักลงทุนที่แตกต่างกันไป โดยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ไม่สูง อีกทั้งยังทั้งมีโอกาสขยายพื้นที่ไปยังอาคารที่มีพื้นที่ใหญ่ขึ้นหรือ สร้างโรงงานบนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อขยายขนาดพื้นที่การผลิต

อ่านเพิ่มเติม

คลังสินค้าสำเร็จรูป

เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่จัดเก็บสินค้า ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดับบลิวเอชเอ โลจิสติก พาร์ค ทั้ง 4 แห่ง ให้บริการคลังเก็บสินค้ามาตรฐานสากล มีพื้นที่ให้เช่ากว่า 1,545 ถึง 50,000 ตารางเมตร โดยได้ออกแบบอาคารให้รองรับการขนย้ายสินค้าทั้งแบบรถบรรทุกและตู้บรรทุกสินค้า ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

สาธารณูปโภคและพลังงาน

การให้บริการสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ดำเนินการโดย บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในด้านการให้บริการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 281,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และยังให้บริการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยอัตรา 117,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 

แผนที่

13+นิคมอุตสาหกรรม

ลูกค้าของเรา

 • Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd.(Ford & Mazda)
  title
  Ford Motors Company
  title
  mazda
  gpsc
 • holden
  isuzu
  llit
  maxxis
  mg
  ptt global chemical
 • saint gobain
  suzuki
  thai ethoxylate
  toc

ด้านความยั่งยืนที่ WHAID

ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพลิกโฉมนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดให้ก้าวสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อัจฉริยะ (SMART Eco-Industrial Estate) ที่มีโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของการบริการให้กับลูกค้าในความดูแล

โครงการของเรา รายงานความยั่งยืนประจำปี