การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศไทย

บริษัทชั้นนำของประเทศไทย ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค พลังงาน และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินสำหรับสร้างโรงงาน

นิคมอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ หรือ WHA ID พัฒนานิคมอุตสาหกรรมมากกว่า 12 แห่ง เป็นพื้นที่กว่า 68,100 ไร่ (26,925 เอเคอร์ หรือ 10,900​ เฮคเตอร์) มีโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าให้เช่า รวมพื้นที่กว่า 875,000 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และลูกอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมเป็น 871 ราย ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 33.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม

โรงงานสำเร็จรูป

โรงงานสำเร็จรูปให้เช่าของดับบลิวเอชเอมีขนาดตั้งแต่ 500 ถึง 1,000 ตารางเมตร สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของนักลงทุนที่แตกต่างกันไป โดยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ไม่สูง อีกทั้งยังทั้งมีโอกาสขยายพื้นที่ไปยังอาคารที่มีพื้นที่ใหญ่ขึ้นหรือ สร้างโรงงานบนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อขยายขนาดพื้นที่การผลิต

อ่านเพิ่มเติม

คลังสินค้าสำเร็จรูป

เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่จัดเก็บสินค้า ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดับบลิวเอชเอ โลจิสติก พาร์ค ทั้ง 4 แห่ง ให้บริการคลังเก็บสินค้ามาตรฐานสากล มีพื้นที่ให้เช่ากว่า 1,545 ถึง 50,000 ตารางเมตร โดยได้ออกแบบอาคารให้รองรับการขนย้ายสินค้าทั้งแบบรถบรรทุกและตู้บรรทุกสินค้า ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

สาธารณูปโภคและพลังงาน

การให้บริการสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ดำเนินการโดย บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในด้านการให้บริการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 281,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และยังให้บริการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยอัตรา 117,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 

แผนที่

12+นิคมอุตสาหกรรม

ลูกค้าของเรา

 • Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd.(Ford & Mazda)
  title
  Ford Motors Company
  title
  mazda
  gpsc
 • holden
  isuzu
  llit
  maxxis
  mg
  ptt global chemical
 • saint gobain
  suzuki
  thai ethoxylate
  toc
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ดำรงค์อยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน

การจัดการขยะ

ด้านการจัดการขยะในนิคมอุตสาหกรรม บนพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก ของ WHA ID ใช้การจัดการแบบการฝังกลบขยะด้วยวิทยาการทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์

WHA ID ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที) พัฒนา"โครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะกับนิคมอุตสาหกรรม เป็นการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางธรรมชาติ

WHA ปัน กัน - Supporting Community Shops

โครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายของชาวชุมชนในท้องถิ่นภายในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ ช่วยอนุรักษ์วิชาชีพ หัตถกรรม งานประดิษฐ์ คหกรรมอาหาร อาหารพื้นบ้าน ของชุมชนท้องถิ่น และยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวชุมชนอีกด้วย

เยี่ยมชมร้าน

ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นิคมอุตสาหกรรมอีสต์เทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) ของดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่มีศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (E:MC2 ) ศูนย์แห่งนี้ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ การปล่อยอากาศและเสียงรบกวนได้ทันที

นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ

ในฐานะผู้บุกเบิกนิคมอุตสาหกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เป็นหนึ่งในห้าพื้นที่นำร่องของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) ยกย่องให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีการจัดการดีที่สุด