การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศไทย

บริษัทชั้นนำของประเทศไทย ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค พลังงาน และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินสำหรับสร้างโรงงาน

นิคมอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ หรือ WHA ID พัฒนานิคมอุตสาหกรรมมากกว่า 11 แห่ง เป็นพื้นที่กว่า 48,900 ไร่ (19,333 เอเคอร์ หรือ 7,824 เฮคเตอร์) มีโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าให้เช่า รวม พื้นที่กว่า 875,000 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และลูกอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมเป็น 839 ราย ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 33.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม

โรงงานสำเร็จรูป

โรงงานสำเร็จรูปให้เช่าของดับบลิวเอชเอมีขนาดตั้งแต่ 500 ถึง 1,000 ตารางเมตร สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของนักลงทุนที่แตกต่างกันไป โดยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ไม่สูง อีกทั้งยังทั้งมีโอกาสขยายพื้นที่ไปยังอาคารที่มีพื้นที่ใหญ่ขึ้นหรือ สร้างโรงงานบนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อขยายขนาดพื้นที่การผลิต

อ่านเพิ่มเติม

คลังสินค้าสำเร็จรูป

เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่จัดเก็บสินค้า ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดับบลิวเอชเอ โลจิสติก พาร์ค ทั้ง 4 แห่ง ให้บริการคลังเก็บสินค้ามาตรฐานสากล มีพื้นที่ให้เช่ากว่า 1,545 ถึง 50,000 ตารางเมตร โดยได้ออกแบบอาคารให้รองรับการขนย้ายสินค้าทั้งแบบรถบรรทุกและตู้บรรทุกสินค้า ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

สาธารณูปโภคและพลังงาน

การให้บริการสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ดำเนินการโดย บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในด้านการให้บริการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 281,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และยังให้บริการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยอัตรา 117,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 

แผนที่

11+นิคมอุตสาหกรรม

ลูกค้าของเรา

 • Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd.(Ford & Mazda)
  title
  Ford Motors Company
  title
  mazda
  gpsc
 • holden
  isuzu
  llit
  maxxis
  mg
  ptt global chemical
 • saint gobain
  suzuki
  thai ethoxylate
  toc
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ดำรงค์อยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน

การจัดการขยะ

ด้านการจัดการขยะในนิคมอุตสาหกรรม บนพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก ของ WHA ID ใช้การจัดการแบบการฝังกลบขยะด้วยวิทยาการทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์

WHA ID ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที) พัฒนา"โครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะกับนิคมอุตสาหกรรม เป็นการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางธรรมชาติ

WHA ปัน กัน - Supporting Community Shops

โครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายของชาวชุมชนในท้องถิ่นภายในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ ช่วยอนุรักษ์วิชาชีพ หัตถกรรม งานประดิษฐ์ คหกรรมอาหาร อาหารพื้นบ้าน ของชุมชนท้องถิ่น และยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวชุมชนอีกด้วย

เยี่ยมชมร้าน

ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นิคมอุตสาหกรรมอีสต์เทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) ของดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่มีศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (E:MC2 ) ศูนย์แห่งนี้ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ การปล่อยอากาศและเสียงรบกวนได้ทันที

นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ

ในฐานะผู้บุกเบิกนิคมอุตสาหกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เป็นหนึ่งในห้าพื้นที่นำร่องของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) ยกย่องให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีการจัดการดีที่สุด