เกี่ยวกับประเทศไทย

ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 50 ของโลก มีเนื้อที่513,120 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในกลางภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวไทย ประเทศไทยมีอาณาเขตด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและกัมพูชา ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับประเทศพม่า และทางทิศใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย

เมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพมหานคร เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรกว่า 10 ล้านคน เมืองสำคัญอื่นๆ ได้แก่ ระยอง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก นครราชสีมา (โคราช) ในภาคกลาง และเชียงใหม่ในภาคเหนือ นอกจากกรุงเทพและเชียงใหม่แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ภูเก็ตในภาคใต้ และพัทยาในชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศ

ภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นภูมิอากาศเขตร้อน อุณหภูมิและความชื้นสูง ภาคเหนือและภาคอีสานโดยทั่วไปมีอุณหภูมิต่ำกว่ากรุงเทพฯ ในฤดูหนาว และอุณหภูมิสูงกว่าในฤดูร้อน เดือนเมษายนและพฤษภาคมเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของปี ฤดูฝนเริ่มจากมิถุนายนจนถึงปลายเดือนตุลาคม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ อากาศเย็นกว่ามาก และไม่ชื้นเท่า

เศรษฐกิจ

ในปี พ.ศ. 2560 คาดการณ์ว่าไทยจะมีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจถึง 3.5 เปอร์เซ็นต์ และกำลังจะขยายตัวไปอีกถึง 3.6 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ.2561 ในด้านการส่งออก มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยขยายตัว 13.4 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า เป็น 21.44 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จากอัตราการขยายตัวตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า มูลค่าเฉลี่ยของการส่งออกของไทยอยู่ที่ 10,152.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากปี พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2560 และมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีมูลค่าเป็น 21,812.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ธนาคารโลกวิจัยเกี่ยวกับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของประเทศทั่วโลกในปี พ.ศ. 2560 และพบว่า ประเทศไทยติดอับดับที่ 26 ของประเทศที่ดำเนินธุรกิจง่ายที่สุด ขึ้นจากอันดับที่48 ดังนั้น ในปีที่แล้ว ประเทศไทยจึงเป็นที่ยอมรับในฐานะหนึ่งใน 10 ประเทศที่ ประกอบธุรกิจง่ายและมีความก้าวหน้าเป็นอันดับต้นๆ

 

ประเทศไทยในการจัดอันดับต่างๆ ระดับโลก...

ประชากร

จำนวนประชากรโดยประมาณคือ 69 ล้านคน โดยประมาณ 9.6 ล้านคนอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แรงงานไทยมีมากกว่า 38.7 ล้านคน ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี มาตรการด้านแรงงานหลายข้อมีการบังคับใช้ ได้แก่ การจ่ายเงินชดเชยเมื่อเลิกจ้าง และการจ่ายค่าล่วงเวลาในกรณีที่ทำงานเกินกว่าชั่วโมงที่กำหนดไว้

Extracted from http://www-wds.worldbank.org, http://www.un.or.th, http://www.doingbusiness.org, https://tradingeconomics.com/thailand/exports, http://worldpopulationreview.com/