เกี่ยวกับประเทศไทย

ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 50 ของโลก มีเนื้อที่513,120 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในกลางภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวไทย ประเทศไทยมีอาณาเขตด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและกัมพูชา ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับประเทศพม่า และทางทิศใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย

เมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพมหานคร เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรกว่า 10 ล้านคน เมืองสำคัญอื่นๆ ได้แก่ ระยอง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก นครราชสีมา (โคราช) ในภาคกลาง และเชียงใหม่ในภาคเหนือ นอกจากกรุงเทพและเชียงใหม่แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ภูเก็ตในภาคใต้ และพัทยาในชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศ

ภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นภูมิอากาศเขตร้อน อุณหภูมิและความชื้นสูง ภาคเหนือและภาคอีสานโดยทั่วไปมีอุณหภูมิต่ำกว่ากรุงเทพฯ ในฤดูหนาว และอุณหภูมิสูงกว่าในฤดูร้อน เดือนเมษายนและพฤษภาคมเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของปี ฤดูฝนเริ่มจากมิถุนายนจนถึงปลายเดือนตุลาคม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ อากาศเย็นกว่ามาก และไม่ชื้นเท่า

เศรษฐกิจ

การส่งออกของประเทศไทยหดตัวร้อยละ 6.71 เมื่อเทียบข้อมูลเป็นรายปีเป็นมูลค่า 19.38 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนตุลาคม 2563 เปรียบเทียบกับการคาดการณ์ของตลาดที่ลดลงร้อยละ 6 และหลังจากที่ลดลงร้อยละ 3.86 ในเดือนกันยายนท่ามกลางผลกระทบที่ยาวนานของวิกฤตโควิด19 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงกล่าวก่อนหน้านี้ว่าการส่งออกในปีนี้อาจไม่ลดลงมากนัก แต่อาจใช้เวลานานในการฟื้นตัว

เมื่อพิจารณาในช่วง 10 เดือนแรกของปี การส่งออกลดลง 7.26 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 สำหรับปี 2564 รัฐบาลคาดว่าการส่งออกจะลดลงระหว่าง 6 ถึง 7 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากความต้องการสินค้าที่ลดลงของทั่วโลก ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19

 

ประเทศไทยในการจัดอันดับต่างๆ ระดับโลก...

ประชากร

จำนวนประชากรโดยประมาณคือ 69 ล้านคน โดยประมาณ 9.6 ล้านคนอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แรงงานไทยมีมากกว่า 38.7 ล้านคน ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี มาตรการด้านแรงงานหลายข้อมีการบังคับใช้ ได้แก่ การจ่ายเงินชดเชยเมื่อเลิกจ้าง และการจ่ายค่าล่วงเวลาในกรณีที่ทำงานเกินกว่าชั่วโมงที่กำหนดไว้

Extracted from http://www-wds.worldbank.org, http://www.un.or.th, http://www.doingbusiness.org, https://tradingeconomics.com/thailand/exports, http://worldpopulationreview.com/