ดับบลิวเอชเอภาคภูมิใจที่ได้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการคลังสินค้า