นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 – WHA ESIE 1

Formerly known as Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 – WHA ESIE 1

เนื้อที่รวม 8,003 ไร่

(3,201 เอเคอร์ หรือ 1,280 เฮกตาร์)

เขตส่งเสริมการลงทุนและเขตปลอดภาษี

เหมาะกับโรงงานในอุตสาหกรรมโรงงาน กลุ่มยานยนต์ โลหะภัณฑ์ พลาสติกและโพลีเมอร์ อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์และสินค้าอุปโภค อุปกรณ์ก่อสร้าง โลจิสติกส์ การบินและอวกาศ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต และอื่นๆ

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ตั้งอยู่ที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีพื้นที่ 8,003 ไร่ (3,201 เอเคอร์) สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3138 และหมายเลข 331 นิคมอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังและศรีราชาประมาณ 30 กิโลเมตร

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1994 ส่วนนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 เริ่มดำเนินงานใน ค.ศ. 2006 นิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งนี้มีนักลงทุนรวม 447 ราย​ ซึ่งลงทุนมากกว่า 15.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีผู้ผลิตอุปกรณ์ อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์ 264 ราย โดยในจำนวนนี้เป็นของกลุ่มโตโยต้าถึง 25 ราย และจากจำนวนผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของโลก 50 ราย ผู้ผลิต 25 ราย มีฐานการผลิตอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้

ผู้ผลิตยานยนต์ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด รวมถึงบริษัทเจเนรัลมอเตอร์และออโต อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) (บริษัทลงทุนร่วมระหว่างฟอร์ดและมาสด้า) ผลิตรถกระบะขนาด 1 ตันและรถยนต์ส่วนบุคคลสำหรับตลาดในประเทศและส่งออกไปมากกว่า 130 ประเทศ การที่บริษัทระดับสากลตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนขั้นที่หนึ่ง สอง และสามสนใจมาตั้งฐานการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของดับบลิวเอชเอเนื่องจากจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บริษัทซูซูกิได้ตั้งฐานการผลิตรถยนต์ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ซึ่งเชื่อมเป็นพื้นที่เดียวกันกับ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นอกจากนั้น บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ จำกัด (ประเทศไทย) ได้เลือกพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นที่ผลิตรถยนต์โดยสารขนาด “B” ในทำนองเดียวกัน กลุ่มไทยซัมมิท ซึ่งเป็นผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เลือก นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 เป็นที่ตั้งเมื่อต้องขยายการผลิต

ดับบลิวเอชเอ ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด รวมถึงถนนที่กว้างขวางและอยู่ในสภาพดี ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีความมั่นคงสูง โดยมีเครือข่ายโทรคมนิคมหลากหลาย การผลิตน้ำประปา การบำบัดน้ำเสียซึ่งได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และการเตรียมพื้นที่สร้างโรงงานที่มีมาตรฐานสูง เกลี่ยและถมเป็นชั้นๆ รับน้ำหนักได้สูงถึง 30 ตัน ต่อ 1 ตารางเมตร นอกจากนี้ภายในนิคมอุตสาหกรรมยังมีการจัดการนิคมอุตสาหกรรมที่ครบวงจรเช่นเดียวกับมีการให้บริการทางของศูนย์บริการเสริมของดับบลิวเอชเอ (VAS) บริการด้านการจัดอบรม และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

เขตปลอดภาษี

เขตปลอดภาษี นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด มีเนื้อที่รวม 1,093 ไร่ (434 เอเคอร์) ช่วยให้บริษัทตั้งขึ้นเพื่อส่งออกได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและอากร โดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของกรมศุลกากร

Ready Build Factory For Rent

โรงงานสำเร็จรูปให้เช่า

ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ได้มีการออกแบบและพัฒนาโรงงานสำเร็จรูป 216 แห่งขึ้นมาโดยมีพื้นที่รวม 465,449 ตารางเมตรเพื่อขายและให้เช่า โรงงานสำเร็จรูปเหล่านี้มีขนาดตั้งแต่ 500 ถึง 9,900 ตารางเมตร และสามารถสร้างให้มีขนาดใหญ่กว่านี้ได้ตามความต้องการของนักลงทุน โดยบริษัทดับบลิวเอชเอพร้อมที่จะจัดการด้านสาธารณูปโภคและปรับเปลี่ยนตามความต้องการ


ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคถนนในโครงการมีมาตรฐานและสภาพดี

กว้าง 32- 52 เมตร คอนกรีตเสริมแรง

ระบบไฟฟ้าที่เสถียร

โรงไฟฟ้าย่อย แรงดัน 22 กิโลโวลต์ และ 115 กิโลโวลต์ โดย กฟภ. /โรงไฟฟ้าย่อยระบบ 115 กิโลโวลต์ /22 กิโลโวลต์ และโรงไฟฟ้าย่อยระบบ 2x50 เมกะโวลต์แอมแปร์ ในพื้นที่

เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร

เครือข่ายการติดต่อสื่อสารอย่างครบวงจรสำหรับโทรศัพท์พื้นฐานและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เสถียร การสื่อสารข้อมูลคู่สายวงจรเช่า โดย ยูไอเอช กสท และ ทีโอที

น้ำอุตสาหกรรม

30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

การบำบัดน้ำเสีย

6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (สามารถขยายอัตราการบำบัดได้)

พลาซ่า

ดัลบลิวเอชเอ พลาซ่า 3 ให้บริการร้านชาและกาแฟ ร้านอาหาร ธนาคาร คลินิก ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ และสถานีตำรวจปลวกแดง

แก๊ส

แก๊สธรรมชาติจัดจำหน่ายในพื้นที่จาก บริษัท ปตท. และ บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

บริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

รูปภาพ


ลูกค้าของเรา

อุตสาหกรรมยานยนต์ พลาสติกและพอลิเมอร์ การแปรรูปเหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง การเกษตรและการบริโภค โลจิสติกส์และอื่นๆ

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1

American Axle & Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
Ford Motor Company (Thailand) Ltd.
Katoen Natie (Thailand) Co., Ltd.
LLIT (Thailand) Co., Ltd.
ข้อมูลเพิ่มเติม

แผนที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1)

Distance Point to Point Driving*
ไปท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง 27 กม. 37 กม.
ไปศรีราชา 32 กม. 43 กม.
ไปพัทยา 36 กม. 52 กม.
ไปท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด 50 กม. 54 กม.
ไปสนามบินสุวรรณภูมิ 83 กม. 117 กม.
ไปกรุงเทพฯ 112 กม. 145 กม


*ใช้แผนที่จากกูเกิล ระยะทางต่างไปตามเส้นทางที่เลือก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมนี้ หรือต้องการนัดวันเยี่ยมชมสถานที่ กรุณากรอกข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา”

ติดต่อเรา