เขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1 - เหงะอาน

เขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1 - เหงะอาน
 

เขตเศรษฐกิจพิเศษด็องนัม

เหมาะกับโรงงานในอุตสาหกรรม ยานยนต์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ พลาสติก โลหะเบา สิ่งทอและเสื้อผ้าสินค้าอุปโภค-บริโภค (FMCG) เครื่องใช้ไฟฟ้า โลจิสติกส์และอื่นๆ

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาดับบลิวเอชเอ มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้บุกเบิกวิธีการบริหารพื้นที่กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทแบบคลัสเตอร์ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิคส์ สินค้าโภคภัณฑ์และการส่งออกอื่นๆ วันนี้ ดับบลิวเอชเอมีลูกค้ามากมาย และยังขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เริ่มจากการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม

พื้นที่รวมกัน

11,562 ไร่

(4,572 เอเคอร์ หรือ 1,850 เฮกตาร์)

เขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1 - เหงะอาน เป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่พัฒนารวม 1,850 เฮคเตอร์ ในภาคกลางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม และเชื่อมโยงฐานการผลิตและการกระจายสินค้าเพื่อตอบสนองตลาดในประเทศและต่างประเทศ

เขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1 - เหงะอาน ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด็องนัม โดยการพัฒนาระยะที่ 1 มีพื้นที่รวม 498 เฮคเตอร์ เป็นพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานโลกสำหรับนักลงทุนและเหมาะสมต่อโครงการสร้างที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์

การพัฒนาที่ดินที่ได้มาตฐาน

- ที่ดินที่พัฒนาแล้วซึ่งมีหลากหลายขนาด และมีการควบคุมการบดอัดดินที่ได้มาตรฐาน
- โครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบมาอย่างดี และสาธารณูปโภคได้แก่ น้ำอุตสาหกรรม ท่อระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การป้องกันน้ำท่วมและระบบการสื่อสาร
- ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ ในเขตอุตสาหกรรม

โรงงานสำเร็จรูปให้เช่า
ขนาดตั้งแต่ 500 ตารางเมตร ถึง 10,000 ตารางเมตร

- การออกแบบอาคาร ด้วยวัสดุคุณภาพสูง มีหลายขนาดให้เช่า ทำให้ง่ายต่อการเริ่มธุรกิจและลงทุนไม่สูง
- การลงทุนที่ยืดหยุ่นเป็นเส้นทางการขยายไปยังอาคารที่ใหญ่ขึ้นหรือย้ายไปสร้างโรงงานในที่ดินที่พัฒนาขึ้นเมื่อธุรกิจขยายตัว

WHA Ready Built Factory Project (Attached), Thailand

WHA Ready Built Factory Project (Detached), Thailand

ศูนย์บริการลูกค้า - เขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1 - เหงะอาน

เขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1 - เหงะอาน ให้บริการการสนับสนุนด้านการลงทุนแก่นักลงทุนตั้งแต่วันแรก โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น บริการดูแลลูกค้าของเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1 - เหงะอาน ยังสามารถให้ข้อมูลที่สำคัญให้นักลทุนนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ขณะปฎิบัติงานในเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1 - เหงะอาน

 

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคถนนในเขตอุตสาหกรรม

 • ถนนสายหลักกว้าง 67 เมตร มี 4 เลนพร้อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ถนนรองที่กว้าง 30 เมตร มี 2 เลนพร้อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระบบจ่ายพลังงานโดย EVN (Vietnam Electricity)

 • กำลังจ่าย 22 กิโลโวลต์ 2 สายจากสถานีไฟฟ้าย่อย เก๋อลอ ที่มีกำลังการผลิตทั้งหมด 65 เมกะโวลต์แอมแปร์
 • กำลังจ่าย 110 กิโลโวลต์ มีให้บริการโดยขอผ่านEVN​

การสื่อสารโทรคมนาคม

 • สายโทรศัพท์พื้นฐานสัญญาณดี
 • ใยแก้วนำแสงสำหรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • อินเทอร์เน็ตไร้สายแพคเกจโทรศัพท์มือถือต่างๆ

แหล่งน้ำเพื่ออุตสาหกรรม

 • 5,000 - 20,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน (เพิ่มความจุได้)
 • การจัดการน้ำมาตรฐาน 30 ลูกบาศก์เมตร ต่อเฮกตาร์ ต่อวัน
 • แหล่งน้ำจากแม่น้ำแคม

โรงบำบัดน้ำเสีย

บ่อเติมอากาศ และบึงประดิษฐ์ขนาด 3,200 - 9,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน (สามารถขยายอัตราการบำบัดได้)

การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

 • สถานีดับเพลิงสองภายในรัศมี 10 กม. (ที่พื้นที่เก๋อลอ) และสถานีดับเพลิงแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1 - เหงะอานแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2562
 • หัวจ่ายน้ำดับเพลิงทุกๆ 150 เมตร
 • อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สำหรับเก็บสำรองน้ำดับเพลิง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.whavietnam.com

รูปภาพ


แผนที่ตั้ง

WHA Industrial Zone 1 - Nghe An ประเทศเวียดนาม

Distance Driving*
ไป Vissai Deep Seaport** 11 กม.
ไป Cua Lo Deep Seaport** 11 กม.
ไป Cua Lo Beach 14 กม.
ไป Cua Lo Seaport** 15 กม.
ไป Nghe An Airport 15 กม.
ไป DKC Deep Seaport*** 17 กม.
ไป Vinh Railway Station 17 กม.
ไป Vinh City / Airport 18 กม.
ไป Dong Hoi Seaport 70 กม.
ไป Thanh Thuy Border Gate to Laos 70 กม.
ไป Ha Noi 288 กม.
ไป Hai Phong Port 340 กม.
ไป Da Nang 487 กม.
ไป Ho Chi Minh City 1,198 กม.
*ใช้แผนที่จากกูเกิล ระยะทางต่างไปตามเส้นทางที่เลือก
**Using exiting road (DT536) on google map
***Using exiting road (Le Quy Don) on google map

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมนี้ หรือต้องการนัดวันเยี่ยมชมสถานที่ กรุณากรอกข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา”

ติดต่อเรา