นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 – WHA ESIE 3

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 – WHA ESIE 3

The estate covers the area of 2,198 rai

(879 acres or 352 hectares)

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 ( WHA ESIE 3)

อุตสาหกรรมเฉพาะทางของนิคมได้แก่ อุตสาหกรรมส่วนประกอบยานยนต์ พลาสติกและพอลิเมอร์ พลังงาน การขึ้นรูปโลหะ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง สินค้าโภคภัณฑ์ โลจิสติกส์ การบินและอวกาศ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต และอื่นๆ​

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 เป็นนิคมอุตสาหกรรมล่าสุดที่บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนา ซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 นั้น มีพื้นทีทั้งสิ้น 2,198 ไร่ ( 879 เอเคอร์ หรือ 352 เฮคเตอร์) การเดินทางสู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 นั้นสามารถใช้เส้นทางถนนหลวงหมายเลข 3245 ซึ่งเดินทางได้สะดวก ระยะทางเพียง 10 กิโลเมตร จากนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และเพียง 45 กิโลเมตร จากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 ได้รับการการอนุมัติให้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

สำหรับความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ ให้บริการจำหน่ายไฟ ระบบ 22 kV และ 115 kV นอกจากนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยังให้บริการพลังงานทางเลือก คือพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถติดตั้งบนหลังคาของโรงงาน และให้บริการน้ำเพื่ออุตสหกรรมพร้อมกับการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานในนิคมนี้ด้วย

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคถนนในโครงการมีมาตรฐานและสภาพดี

ความกว้าง 30 - 35 เมตรพร้อมด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก

ระบบจ่ายพลังงานที่เสถียร

22 กิโลโวลต์ และ 115 กิโลโวลต์ โดย กฟภ.(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร

การสื่อสาร สายไฟเบอร์และท่อร้อยสายโดยดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท สายโทรศัพท์ การสื่อสารข้อมูล คู่สายวงจรเช่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้แก่ทรู เอไอเอสและจัสเทล ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์ได้แก่ ทรู เอไอเอสซิมโฟนี่ CAT และ UIH

น้ำอุตสาหกรรม

7,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (เพิ่มความจุได้) โดยในระยะแรก สามารถให้บริการได้ 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และพร้อมให้บริการได้ในเดือนธันวาคม 2562 นี้

การบำบัดน้ำเสีย

6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (สามารถขยายอัตราการบำบัดได้) โดยในระยะแรก สามารถให้บริการได้ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และพร้อมให้บริการได้ในเดือนธันวาคม 2562 นี้

แก๊ส

แก๊สธรรมชาติ จัดจำหน่ายโดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3

การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

บริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

รูปภาพ


แผนที่ตั้ง

WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 3 – WHA ESIE 3

Distance Point to Point Driving*
To Map Ta Phut Deep Sea Port 44 Km. 51 Km.
To Pattaya 45 Km. 45 Km.
To Laem Chabang Deep Sea Port 40 Km. 46 Km.
To Si Racha 39 Km. 45 Km.
To Suvarnabhumi Airport 89 Km. 109 Km.
To Bangkok (Central) 110 Km. 131 Km.


*Using google map. Distance varies to route selection.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมนี้ หรือต้องการนัดวันเยี่ยมชมสถานที่ กรุณากรอกข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา”

ติดต่อเรา