VDO

Tech Startup ไทยแข่งขันอย่างไร พบกับ คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์แห่งอนาคต กับ Techsauce

18/12/21