Company Blog

เปิดข้อมูล ภาพรวมการลงทุน FDI ในประเทศไทย

23/03/2024

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากจะช่วยสร้างรายได้และสร้างงาน อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเพิ่มโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้หากอ้างอิงข้อมูลจาก WHA Group ที่มียอดขายที่ดินรวม 2,032 ไร่ (ข้อมูล Q3/2566) ซึ่งมียอดขายที่ดินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนั้น จะพบว่าสอดคล้องกับทิศทางการลงทุนของประเทศไทย ที่มีผู้ลงทุนจากต่างชาติ อาทิ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสหรัฐฯ ที่ย้ายฐานการลงทุนมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ยังมีความต้องการในการขยายฐานการผลิตของบริษัทที่ตั้งอยู่เดิมไปพร้อมกัน

จากข้อมูลข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า ภาพรวมการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ในประเทศไทยตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความต้องการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง และเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นต้น

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV Industry) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงและเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากทั่วโลกกำลังมุ่งสู่พลังงานสะอาดมากขึ้น ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย โดยประเทศไทยนั้นมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลกได้ เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่

  • โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง อย่างระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวกและครอบคลุม รวมถึงมีสนามบินนานาชาติที่สามารถรองรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • แรงงานที่มีทักษะ และมีค่าแรงที่เหมาะสม ซึ่งเอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐ โดยภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ปัจจุบันได้มีแบรนด์ที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตที่ไทยแล้ว เมื่อเร็วๆ นี้ ได้แก่แบรนด์ BYD และ Changan ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน ที่ลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในระหว่างปี 2567-2568

 

กดติดตามเพจ WHA Group เพื่อรับข่าวสารด้านธุรกิจ การลงทุน

อัพเดทเทรนด์ภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆ ก่อนใคร

🌐 www.wha-group.com

🔵 www.facebook.com/whagroup

💼 www.linkedin.com/company/wha-corporation

▶️ https://www.youtube.com/TheWHAGroup

WHA : WE SHAPE THE FUTURE

The Ultimate Solution for Sustainable Growth

#WHAGroup #WeShapeTheFuture #WHAID