Company Blog

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ

03/08/2023

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ

ผู้นำด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ หรือ WHA ID พัฒนานิคมอุตสาหกรรมมากกว่า 12 แห่ง เป็นพื้นที่กว่า 69,700 ไร่ มีโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าให้เช่ารวม พื้นที่กว่า 875,000 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

โดยมีผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ มากถึง 886 ราย ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 33.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 719 9555

———————————————————————

#WHA #WHAGROUP #WHALOGISTICS #WHAID #INDUSTRIALDEVELOPMENT #INDUSTRIALESTATE #INDUSTRIALLAND #EEC #BUILTTOSUITFACTORY #ECOMMERCEPARK #RBF #READYBUILTFACTORY #FACTORYFORRENT #BANGNATRAD #CHACHOENGSAO #CHONBURI #RAYONG
#ดับบลิวเอชเอ #ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป #โลจิสติกส์ #นิคมอุตสาหกรรม #นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ #เขตประกอบการอุตสาหกรรม #เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ #บางนาตราด #ฉะเชิงเทรา #โรงงานสำเร็จรูปให้เช่า #โรงงานให้เช่า #อีอีซี

———————————————————————

🌐 www.wha-group.com​

🔵 www.facebook.com/whagroup​

🐦 www.twitter.com/GroupWha​

💼 www.linkedin.com/company/wha-corporation

▶️ https://www.youtube.com/TheWHAGroup