Company Blog

จุดเด่นของ นิคมอุตสาหกรรมของ WHA

27/07/2023

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ให้บริการในด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม และที่ดินสร้างโรงงาน รวมถึงโรงงาน และคลังสินค้าสำเร็จรูป พร้อมด้วยบริการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร

โดยในปัจจุบัน เรามีนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั้งหมดมากกว่า 12 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม และในการดำเนินการด้านนิคมอุตสาหกรรมนั้น เราให้ความสำคัญในหลากหลายด้าน ได้แก่

  • ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ ใน EEC และ จังหวัดสระบุรี ใกล้กับพื้นที่สำคัญ ทั้งพื้นที่ในการขนส่งและกระจายสินค้า
  • เป็นผู้ริเริ่มการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแบบคลัสเตอร์เป็นรายแรกในไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนนานาชาติ
  • ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ระหว่างนิคมอุตสาหกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
  • มีบริการสาธารณูปโภคครบครัน ได้แก่ น้ำสะอาด การบำบัดน้ำเสีย การทิ้งและฝังกลบขยะและการผลิตพลังงานไฟฟ้า
  • รูปอาคารสำเร็จรูปหลากหลายแบบ พร้อมรองรับนักลงทุน ทั้งโรงงานสำเร็จรูป และคลังสินค้าในโลจิสติกส์พาร์ค

ด้วยความเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง ในด้านพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และให้บริการโซลูชั่นครบวงจร แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับปัจจัยต่างๆที่กล่าสมา ทำให้ลูกค้าสามารถไว้ใจได้เลยว่า ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นังคงมุ่งมั่น และพร้อมที่จะพัฒนาบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ อย่างแน่นอน

———————————————————————

#WHA #WHAGROUP #WHAID #WHAESIE3 #INDUSTRIALDEVELOPMENT #INDUSTRIALESTATE
#INDUSTRIALLAND #EEC #CHONBURI #RAYONG #ดับบลิวเอชเอ #ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป #นิคมอุตสาหกรรม #นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ #เขตประกอบการอุตสาหกรรม #เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ #นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด #อีอีซี #ชลบุรี #ระยอง

———————————————————————

🌐 www.wha-group.com​

🔵 www.facebook.com/whagroup​

🐦 www.twitter.com/GroupWha​

💼 www.linkedin.com/company/wha-corporation

▶️ https://www.youtube.com/TheWHAGroup