การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลเดเวลอปเมนท์ เป็นผู้นำโซลูชั่นครบวงจรในธุรกิจด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค พลังงานของประเทศไทย

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลเดเวลอปเมนท์ เป็นผู้นำโซลูชั่นครบวงจรในธุรกิจด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค พลังงานของประเทศไทย

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลเดเวลอปเมนท์ เป็นผู้นำโซลูชั่นครบวงจรในธุรกิจด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค พลังงานของประเทศไทย

นิคมอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลเดเวลอปเมนท์ หรือ WHA ID พัฒนานิคมอุตสาหกรรมมากกว่า 9 แห่ง เป็นพื้นที่กว่า 46,434 ไร่ (18,574 เอเคอร์ หรือ 7,429 เฮคเตอร์) มีโรงงานสำเร็จรูปและคลังสิเค้าให้เช่า รวม พื้นที่กว่า 875,000 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และลูกอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมเป็น 711 ราย ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 30.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

โรงงานสำเร็จรูป

โรงงานสำเร็จรูปให้เช่าของดับบลิวเอชเอมีขนาดตั้งแต่ 500 ถึง 1,000 ตารางเมตร สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของนักลงทุนที่แตกต่างกันไป โดยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ไม่สูง อีกทั้งยังทั้งมีโอกาสขยายพื้นที่ไปยังอาคารที่มีพื้นที่ใหญ่ขึ้นหรือ สร้างโรงงานบนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อขยายขนาดพื้นที่การผลิต

คลังสินค้าสำเร็จรูป

เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่จัดเก็บสินค้า ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดับบลิวเอชเอ โลจิสติก พาร์ค ทั้ง 4 แห่ง ให้บริการคลังเก็บสินค้ามาตรฐานสากล มีพื้นที่ให้เช่ากว่า 1,545 ถึง 50,000 ตารางเมตร โดยได้ออกแบบอาคารให้รองรับการขนย้ายสินค้าทั้งแบบรถบรรทุกและตู้บรรทุกสินค้า ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

สาธารณูปโภคและพลังงาน

การให้บริการสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ดำเนินการโดย บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในด้านการให้บริการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 270,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และยังให้บริการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยอัตรา 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 
 
 
 

แผนที่

9 นิคมอุตสาหกรรม

ลูกค้าของเรา

 • Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd.(Ford & Mazda)
  Chevrolet Sales
  title
  Ford Motors Company
  Glow IPP Co., Ltd. [Bowin Power Co., Ltd.]
  title
 • gpsc
  holden
  isuzu
  llit
  maxxis
  mazda
 • mg
  ptt global chemical
  saint gobain
  suzuki
  thai ethoxylate
  toc
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลเดเวลอปเมนท์ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ดำรงค์อยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน

การจัดการขยะ

ด้านการจัดการขยะในนิคมอุตสาหกรรม บนพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก ของ WHA ID ใช้การจัดการแบบการฝังกลบขยะด้วยวิทยาการทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์

WHA ID ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที) พัฒนา"โครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะกับนิคมอุตสาหกรรม เป็นการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางธรรมชาติ

ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นิคมอุตสาหกรรมอีสต์เทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) ของดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลเดเวลอปเมนท์ เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่มีศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (E:MC2 ) ศูนย์แห่งนี้ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ การปล่อยอากาศและเสียงรบกวนได้ทันที

นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ

ในฐานะผู้บุกเบิกนิคมอุตสาหกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เป็นหนึ่งในห้าพื้นที่นำร่องของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) ยกย่องให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีการจัดการดีที่สุด